Lis 02, 2017

Zmarł śp. Ks. Kanonik Ignacy Piwowarski –
emerytowany proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy 

 

W dniu 1 listopada 2017 roku zmarł śp. Ks. Kanonik Ignacy Piwowarski – emerytowany proboszcz parafii św. Kazimierza w Radgoszczy, rezydent w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Buczu. Wprowadzenie ciała śp. Ks. Ignacego do kościoła parafialnego w Buczu w sobotę (4 listopada) o godz. 9.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Buczu w  sobotę (4 listopada) o godz. 13.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. Ignacy Piwowarski urodził się 7 sierpnia 1941 roku w Buczu. Po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 27 czerwca 1965 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Szarwark, Mielec-Rzochów, Lipinki, Tarnów-Mościce i Łącko. W latach 1981-1992 pełnił urząd proboszcza parafii Berest, a następnie w latach 1992-2006 był proboszczem parafii św. Kazimierza w Radgoszczy. Od 2006 roku przebywał w parafii Bucze w charakterze rezydenta. Był dekanalnym duszpasterzem rodzin, notariuszem i ojcem duchownym dekanatu Dąbrowa Tarnowska.

Paź 13, 2017

Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w piątek 13 października o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Modlitwa różańcowa w kościele o godz. 12.30.

Paź 07, 2017

Kandydaci do Rady Duszpasterskiej

w parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy

 

Augustynowicz Marcin

Bąba Mariusz

Błach Bronisław

Bobro Stanisław

Brzychczy Mirosław

Burzec Eugeniusz

Burzec Ryszard

Burzec Tomasz

Dykas Jan

Fijał Andrzej

Gadziała Józef

Giża Kazimierz

Gondek Czesław

Gondek Kazimierz

Juzba Piotr

Kijak Tomasz

Kmieć Tomasz

Knapik Eugeniusz

Kogut Janusz

Kopia Bożena

Krechniak Marek

Król Kazimierz

Kubek Zygmunt

Kupiec Krystyna

Marnik Kazimierz

Motyka Jolanta

Moździerz Mateusz

Noga Marcin

Nowosielska Dorota

Pikul Józef (ul. Strażacka)

Rój Józef

Saładyga Stefan

Sipior Józef

Sipior Paweł

Szkotak Marcin

Szwajkosz Katarzyna

Ujek Ryszard

Warias Stanisław

Wawrzonek Maria

Wolak Michał

Wolak Walerian

Żurawska Justyna

Wrz 25, 2017

Zmarła śp. Emilia Kułaga. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana we wtorek 26 września o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Modlitwa różańcowa w kościele o godz. 13.30.

Wrz 17, 2017

REGULAMIN WYBORU

RAD DUSZPASTERSKICH W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

1.     Kandydatami na członków do Rad Duszpasterskich są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.

2.     Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej lub wspólnoty działającej przy kościele rektoralnym.

3.     Przy wyborze członków Rady, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego należy zachować zasady ogólne zawarte w statucie Rad Duszpasterskich. Regulamin niniejszy stanowi uściślenie tych zasad.

4.     Wybór członków Rady dokonuje się jednocześnie w całej diecezji w terminie określonym przez Biskupa Diecezjalnego.

4.1.           Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków Rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej Proboszczowi lub Rektorowi Kościoła. Lista kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.

4.2.          Liczba zgłoszonych kandydatów musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić w wyniku konsultacji przeprowadzonej przez osoby należące do Rady z urzędu.

4.3.          Jeśli w dużych ośrodkach miejskich zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, aby zapewnić skuteczność wyborom należy ograniczyć się do podania powtarzających się najczęściej nazwisk kilkunastu kandydatów. Górną granicę przyjętych kandydatur obliczamy wówczas kierując się zasadą, aby na każde miejsce wymagające obsadzenia w wyniku wyborów przypadało nie więcej niż dwóch kandydatów.

4.4.          Tydzień przed wyborami Proboszcz lub Rektor kościoła informuje wszystkich wiernych o nazwiskach zgłoszonych kandydatów. Listy zawierające te nazwiska zostają udostępnione wszystkim wiernym aż do dnia wyborów włącznie. Każda lista zawiera następujące informacje o kandydacie: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, aktualne miejsce zamieszkania.

5.     W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do Rady Duszpasterskiej, sprawę rozstrzyga Kuria Diecezjalna zaś same wybory odbywają się w późniejszym terminie po wyjaśnieniu wszystkich kontrowersji.

6.     W dniu wyborów karty wyborcze z nazwiskami kandydatów albo składa się na tacę bezpośrednio po Mszy Św. bądź też składa się do urn wyborczych w odpowiednim pomieszczeniu parafii lub rektoratu. Podliczenia głosów dokonuje specjalna Komisja Wyborcza złożona z 2-5 osób wyznaczonych przez miejscowego duszpasterza.

7.     Każdy z głosujących ma obowiązek podania nazwisk dwóch różnych kandydatów na swej karcie wyborczej. Jeśli na kartach tych znajdują się więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze nazwiska uwzględnia się przy podsumowywaniu wyników wyborów. Jeśli na karcie wymienione jest dwukrotnie nazwisko tej samej osoby, głos jest ważny, ale liczy się tylko jako jeden głos oddany na danego kandydata.

8.     Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne.

9.     Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów.

10.W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów można składać w ciągu dwóch tygodni odwołania w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

11.  Po ogłoszeniu nowych wyników wyborów nowowybrane Rady podejmują swe funkcje i automatycznie przestają funkcjonować wybrane we wcześniejszym okresie Rady Duszpasterskie. Gdyby okazało się, że racje duszpasterskie przemawiają za utrzymaniem kadencji wcześniej Rad wybranych oraz za odłożeniem tym samym nowych wyborów, zgodę na to może wyrazić Biskup Diecezjalny.

       + Józef Życiński

BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 15.09.1992 r.

Aktualności

Ogłoszenia parafialne

Warto przeczytać

Please publish modules in offcanvas position.