Gru 14, 2013
Tradycyjnie gościliśmy w naszej parafii św. Mikołaja, który przybył, aby prezentami nagrodzić dzieci zaangażowane w życie parafii. Najpierw jednak, a było to w sobotę wieczorem spotkał się z grupką niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców. Z tej okazji gimnazjaliści klas III odegrali kolędę misyjną, a dziewczynki ze szkoły podstawowej zaprezentowały ciekawy układ taneczny. Dzieci ze Szkolnego Koła Caritas przygotowały piękne obrazki ze zdjęciami ze Św. Mikołajem z ubiegło rocznego spotkania, oraz zakupiły prezenty. Św. Mikołaj wręczył upominki 10 dzieciom, po czym odbyła się bardzo miła sesja zdjęciowa ze świętym Mikołajem.

Wieczorna Msza św. już na początku wprawiła wszystkich jej uczestników w doskonałe humory. Ich oczom ukazała się olbrzymich rozmiarów góra prezentów ułożonych przez 2 aniołki wokół ołtarza. Ministranci i kandydaci, lektorzy, chórek dziewczęcy, kapłani oraz osoby świeckie – animatorzy dziecięcych dzieł w parafii zostali obdarzeni hojnymi prezentami. Święty Mikołaj nie zapomniał też o członkach róż żywego różańca. Wszyscy, którzy przybyli na zmianę tajemnic w niedziele po prymarii otrzymali słodki obrazek od św. Mikołaja.

Jeżeli, do kogoś św. Mikołaj nie przybył Czytelników tej notki prosimy w imieniu św. Mikołaja o pomoc i obdarowanie go upominkiem.

Gru 03, 2013

Z KOLĘDĄ W DOMU

Kolędujemy 6 stycznia 2014 r.

Występują: Maryja, Józef, pastuszek, król, dziecko afrykańskie, dziecko latynoskie.

Wejście z kolędą. Kłaniają się wszyscy

PASTUSZEK

Serce drży z przejęcia, głos się załamuje:

Ja, skromny pastuszek, nowinę zwiastuję!

Oto Bóg Wszechmocny, Stwórca tego świata,

przyszedł do człowieka…

 

LATYNOS

… tak jak Brat do brata!

 

KRÓL

Niepojęta miłość Boga Wszechmocnego:

tak się dać ,,rozbroić” dla człeka grzesznego!

 

MARYJA

Szczęśliwy być musi, kto ufa miłości.

 

LATYNOS

W jego sercu pokój i radość zagości.

 

PASTUSZEK

Jak tu się nie dzielić, nie głosić orędzia,

gdy tylu ludzi jeszcze nie poznało szczęścia.

 

AFRYKAŃCZYK

W krajach ogarniętych wojną, konfliktami

płaczą dzieci nad ich zburzonymi domami.

Dzieci są bezbronne, często przerażone.

Ciężki ich los, gdy zostaną do armii wcielone.

 

PASTUSZEK

Nie martw się, mój bracie! Ja, chłopiec ubogi,

oddam ci swój chlebek – postawi na nogi!

 

LATYNOS

Musimy pamiętać, że Bóg wciąż się rodzi.

W ubogim i głodnym do nas też przychodzi.

 

PASTUSZEK

Kto serce okaże, kto szaty użyczy,

ten dozna radości i sercem ją wykrzyczy.

 

AFRYKAŃCZYK

Samu bana ke kuha! (czyt. ke kuła)

 

JÓZEF

Samu bana ke kuha!

 

MARYJA

To prośba w języku munukutuba.

 

AFRYKAŃCZYK

To znaczy: ,,Aby dzieci mogły usłyszeć”.

Przerwijmy milczenie, przerwijmy tę ciszę.

A dla głuchoniemych dzieci w Bertoua (czyt. Bertuła),

Śpiewajmy z radością: Samu bana ke kuha!

 

JÓZEF

Kto tylko tu żywy, niech z nami zaśpiewa.

Modlitwę z ofiarą zanośmy do nieba.

AFRYKAŃCZYK potrząsa skarbonką

 

WSZYSCY RAZEM

Niech wam Pan Bóg serce dobre wynagrodzi,

a Jezus maleńki do serca przychodzi!

Niechaj miłość, pokój w waszym domu gości,

niechaj dary Ducha spłyną w obfitości,

niech światło z Betlejem rozjaśnia noc ciemną.

Dzięki wam ta droga nie była daremną.

W podzięce za serce niechaj od nas będą

Maleńkie pamiątki...

 

PASTUSZEK

... pamiątki z kolędą!

„Samu bana ke kuha” - Hymn kolędników misyjnych 2013.

W każdym odwiedzonym miejscu kolędnicy zostawią pamiątkę. W tym roku jest nią aniołek z trąbą, który nawiązuje do głównego z tegorocznych projektów – budowy szkoły dla dzieci głuchoniemych. Jest to symboliczny znak wdzięczności od dzieci, którym z pomocą przyjdą tegoroczni kolędnicy.

Paź 22, 2013

Nasze Radgoskie Gimnazjum obchodzi skromny jubileusz 10-lecia nadania mu niezwykle zaszczytnego i zobowiązującego imienia błogosławionego Jana Pawła II. Z tej okazji w kościele parafialnym we wtorek o godz. 9.00 została odprawiona uroczysta Msza św. sprawowana przez dr ks. Tomasza Lelito diecezjalnego wizytatora religii. W homilii Celebrans przypomniała całej społeczności szkolnej jak bardzo Jan Paweł II szanował swoich rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów. W czasie wystąpienia na forum UNICEF wypowiedział znamienne słowa: „Całuję ręce moich rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów. Dzięki nim wzrastałem w swoim człowieczeństwie”. Do podobnej wdzięczności wyrażającej się choćby w słowach „Dzień dobry + uśmiech” za trud włożony w edukację i w wychowanie zachęcał młodzież gimnazjalną Celebrans.

W szkole odbyła się uroczysta piękna akademia, w czasie której młodzież nie tylko przypomniał osobę Jana Pawła Wielkiego, ale jego orędzie skierowane do młodych. Młodzi uświadamiali sobie obowiązek poznawania dziedzictwa jakie zostawił im Patron, przyszły Święty i zadanie wprowadzanie tych wartości ich w życie.

Po akademii zebrani mogli zobaczyć, usłyszeć i podziwiać 10 letni dorobek radgoskiego Gimnazjum. Jest on niezwykle imponujący.

Paź 22, 2013
W piątek 18 października o godz. 11.50 w Zespole Szkół Publicznych w Radgoszczy zebrali się wszyscy katecheci szkół podstawowych i gimnazjalnych z dekanatu dąbrowskiego. Celem spotkania było doskonalenie warsztatu pracy katechetów świeckich, sióstr zakonnych i kapłanów. Spotkaniu przewodniczył ks. dr Bolesław Klaus wizytator diecezjalny.

Najpierw referat pt. „Środki audiowizualne w katechezie” wygłosił ks. mgr lic. Robert Osak. Podał w nim m. in. zasady korzystania ze środków audiowizualnych w czasie katechezy.

Katechetka mgr Stanisława Pawlik przeprowadziła z klasą VI a katechezę pt. „Bądźmy miłosierni”. W czasie jej trwania zebrani mogli się przekonać, że krótki (10 min.), ale niezwykle ciekawy film o działalności Matki Teresy z Kalkuty ożywił uczniów, zaktywizował do baczniejszej uwagi i dyskusji, która udowodniła, że uczniowie nie tylko zobaczyli różnorodną działalność Matki Teresy, ale poznali nowe sposoby pomagania bliźnim potrzebującym pomocy. Warto w sposób mądry i dobry korzystać z środków audiowizualnych – mogą ubogacić naszą wiarę.

Paź 14, 2013

PROŚBA O WPISANIE NA LISTĘ KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Ja.............................................................................Proszę o wpisanie mnie* na listę kandydatów* do sakramentu bierzmowania.

Postanawiam* pilnie uczestniczyć w katechezach* i we wszystkich spotkaniach duszpasterskich.

Pragnę przez comiesięczne przystępowanie do sakramentu pokuty* i częstą Komunię św.,* pogłębiać swoje zjednoczenie z Chrystusem* i otwierać się na działanie Ducha Świętego.

Proszę też tutaj zebranych* o modlitwę*, aby nie ulegać pokusom świata*, ale by wytrwale walczyć o piękne i czyste życie.

 

...................................................        ...................................................

Podpis kandydata podpis rodziców

 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

1.   Nazwisko i imię......................................................................................................

2.   Miejsce i data urodzenia.........................................................................................

3.   Imiona rodziców.....................................................................................................

4.   Miejsce chrztu (adres)............................................................................................

5.   Miejsce i data Pierwszej Komunii w......................................................................

6.   Obecny adres zamieszkania....................................................................................

7.   Szkoła i klasa..........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

....

Aktualności

Ogłoszenia parafialne

Warto przeczytać

Please publish modules in offcanvas position.