Mar 27, 2013

Do odpustu parafialnego nasza parafia przygotowywała się przez renowację Misji św. przeprowadził je dziekan dekanatu dąbrowskiego ks. prałat Stanisław Cyran. W naukach brało udział bardzo wielu parafian, co świadczy o wysokim poziomie nauk rekolekcyjnych i kunszcie kaznodziejskim ks. Rekolekcjonisty.

Najpiękniejszym owocem renowacji Misji św. będzie ożywiony kult Jezusa Miłosiernego wyrażający się min. W codziennym odmawianiu Koronki do Bożego Miłosierdzia w rodzinach.

Po renowacji 3 marca parafia oddawała cześć swojemu patronowi św. Kazimierzowi – królewiczowi. Słowo Boże głosił dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Pawła w Krakowie ks. prof. dr hab. Ireneusz Stolarczyk. Przypomniał nam sylwetkę naszego Patrona i zwrócił uwagę na potrzebę modlitwy w życiu każdego chrześcijanina i chrześcijańskich rodzin.

Mar 26, 2013
Jakże nie zachwycać się tym, że we wspólnotach chrześcijańskich rozwijają się grupy wolontariuszy, które pragną służyć braciom, by w ten sposób budować bardziej sprawiedliwy i ludzki świat. Wolontariat stanowi bowiem znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego – darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza tym najuboższym i potrzebującym. Jan Paweł II

Osoby starsze, niepełnosprawne i chore mają również prawo do szczęścia, dlatego członkowie Szkolnego Koła Caritas w okresie Wielkiego Postu wykonali kartki świąteczne i piękne kolorowe pisanki, które wręczyły 14 osobom chorym i samotnym z naszej parafii.

Tak naprawdę to, co zrobimy dzisiaj dla starszych, to robimy dla samych siebie, dodając, że „starsi to my, tyle że jutro”. – Jeśli wychowamy nowe pokolenie, tak, że będzie się zajmowało starszymi, chorymi i potrzebującymi, to i my nie odczujemy samotności, biedy, opuszczenia. Działalność na rzecz starszych i samotnych uczy młodzież, bezinteresowności, miłości bliźniego, kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Uczy też akceptacji, zrozumienia i poszanowania osób starszych, samotnych, chorych. Zorganizowane pomaganie przyczynia się do wzrostu samodzielności, uczy zespołowego działania, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i grupę, wdraża do bezinteresownej aktywności społecznej.

Mar 26, 2013

W każdej parafii w trosce o dobro duchowe wszystkich parafian proboszcz ma obowiązek co kilka lat organizować Misje św. Są to dłuższe w formie, bo trwające zazwyczaj tydzień i bogatsze w treści, bo dla poszczególnych stanów rekolekcje. Ich celem jest pogłębienie i umocnienie wiary w sercach i umysłach parafian. Praktyką duszpasterską jest organizowanie Misji św. i ich odnowienie w ciągu pierwszego czy drugiego roku po Misjach św. W ubiegłym roku przeżywaliśmy Misje św. w tym roku w dniach od 24 do 28 lutego nasza parafia przeżywała renowację Misji świętych. Nauki rekolekcyjne głosił dziekan dekanatu Dąbrowa Tarnowska ks. prałat Stanisław Cyran.

Celem renowacji Misji św. było zainicjowanie kultu Miłosierdzia Bożego w kościele oraz w domach rodzinnych. Służyły temu przede wszystkim nauki rekolekcyjne oraz modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego przed obrazem Jezu ufam Tobie. Parafianie nabyli prawie 400 obrazów Jezusa Miłosiernego, które zostały uroczyście poświęcone w ostatnim dniu Misji św., przed którymi rodziny oddały się w Akcie Oddania Miłosierdziu Bożemu.

Dzięki troskliwości Ks. Proboszcza w kościele został ufundowany przepiękny obraz Jezusa Miłosiernego – który jest wierną kopią obrazu z kaplicy Pana Jezusa w Łagiewnikach i uroczyście poświęcony na zakończenie Misji św.

Pamiętajmy o częstym odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego, zwłaszcza o godzinie 15.00 i jeszcze częstszego powtarzania słów modlitwy - zaufania Jezu ufam Tobie.

Mar 24, 2013

Obecnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie przygotowuje się do święceń kapłańskich 22 diakonów. Jak Pan Bóg pozwoli 26 maja 2013 r. zostaną wyświęceni na prezbiterów. W ramach przygotowania się do kapłaństwa odbywają praktyki duszpasterskie w wybranych parafiach diecezji.

Biskup ordynariusz skierował do naszej parafii diakona Ziemowita Kordasa z parafii pw. św. Antoniego z Krynicy. Nasz diakon obronił pracę magisterską pt. „Pojęcie lęku na podstawie wybranych postaci biblijnych” u profesora psychologii ks. dr Andrzeja Sułka i od 12 lutego br. jest już magistrem. Przybył do naszej parafii w sobotę 16 lutego, by pod opieką naszego ks. Proboszcza zdobywać doświadczenie konieczne w pracy kapłańskiej. Głosił kazania na wszystkich Mszach św. w I niedzielę adwentu, na Mszy św. pogrzebowej, katechizuje w klasach gimnazjalnych.

Życzymy mu błogosławieństwa Bożego w czasie praktyki duszpasterskiej, życzliwości parafian na czas zdobywania duszpasterskich szlifów.

Mar 24, 2013
Popatrz jak szybko mija czas... Jeszcze rozbrzmiewa w kościele śpiew kolęd, choinki w oknach i na balkonach, a już Kościół zaprasza nas do udziału w nabożeństwie ekspiacyjnym. Do nie dawna było to nabożeństwo wynagradzające Panu Bogu za grzechy popełniane w tzw. karnawale. Aktualnie mamy świadomość jak bardzo i jak często ludzie obrażają Boga, sprzeciwiając się Jego woli wyrażonej w Dekalogu i w Ewangelii. Zabijanie nienarodzonych i staruszków. Okrutny egoizm ludzi pragnących posiadać dziecko za wszelką cenę choćby metodą in vitro, nie liczących się z faktem, że jednemu dziecko pozwalając żyć pozostałe zamrażają na wcześniejszą czy późniejszą śmierć. Związki homoseksualne i w perspektywie prawo do adopcji dzieci przez te pary. Piewcy moralnego liberalizmu nazywają to wszystko postępem, naukę Kościoła zacofaniem, a sam Kościół ciemnogrodem. Jak to dobrze być zacofanym w ciemnogrodzie, nie zgadzając się na zasadę: rację ma tylko ten, kto ma władzę.

Modliliśmy się w tym roku, za tych którzy władzę otrzymaną w czasie demokratycznych wyborów wykorzystują przeciwko bezbronnym nienarodzonym dzieciom, przeciwko chorym i starszym. Prosiliśmy o mądrość dla wszystkich Polaków, o odwagę głoszenia nauki Bożej nie tylko dla duchownych ale i katolików świeckich, o życie zgodne z nauką Kościoła.

Aktualności

Ogłoszenia parafialne

Warto przeczytać

Please publish modules in offcanvas position.