Wrz 30, 2012

Kochany nasz Księże Biskupie

serdecznie Cię dzisiaj witamy.

W naszej pięknej świątyni,

w której często klękamy.

 

Prosimy Cię o modlitwę za nas

do Pana Boga Wszechmogącego

by czuwał nad nami i świątynią

i chronił od wszelkiego złego.

Wrz 30, 2012

 „Tak niech świeci światło waszych dobrych uczynków, aby ludzie widzieli wasze dobre czyny i chwali Ojca, który jest w niebie.”

Dzieci i młodzież przynoszą w procesji 6 ołtarzowych świec. Zapalone w głównym ołtarzu będą wzywały nas do ofiarnej miłości - wyrażanej przez dobre uczynki składane Bogu i ludziom.

 

„Aniołom twoi rozkaże, aby Cię strzegli”.

Składamy w ofierze odrestaurowane dwie figury aniołów, adorujących Najśw. Sakrament. Swoją obecnością przy tabernakulum będą przypominać nam oraz wzywać do pobożnej i częstej adoracji Eucharystycznego Chrystusa.

 

„Pan króluje wywyższony ponad całą ziemię”. Ofiarujemy tron pod Najśw. Sakrament i figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. Chcemy, by Chrystus nie tylko był bardziej widoczny w naszym kościele, ale będziemy się starać, by był bardziej obecny w naszym codziennym życiu.

 

"Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony" - od wszystkich parafian w Radgoszczy - z kraju i zza granicy.

Na jubileuszową - z okazji 150-lecia konsekracji ołtarza dziękczynną Eucharystię - przynosimy bochen chleba i 150 pięknych róż ułożonych na ołtarzach w kościele dziękując naszemu Najlepszemu Ojcu za niezwykle obfite błogosławieństwo w czasie prac remontowych i opiekę nad rodzinami w naszej Parafii.

 

"To czyńcie na moją pamiątkę".

Przynosimy ampułki z winem i wodą, 4 ornaty mszalne oraz odnowiony zabytkowy kielich.

Pragniemy, by w naszym pięknie odnowionym kościele, który jest naszym Domem, nieustannie, po najdłuższe lata była sprawowana Najświętsza Ofiara, będąca niewyczerpanym źródłem Bożego Miłosierdzia dla nas.

Wrz 30, 2012

W niedzielę 23 września 2012 r. nasza parafia przeżywała przepiękną religijną uroczystość. Po sześciu latach niezwykle intensywnych i kosztownych pracach zakończył się generalny remont naszego parafialnego kościoła. Zakończenie remontu zbiegło się 150-letnią rocznicą konsekracji kościoła. Ks. Proboszcz zaprosił na tą uroczystość Biskupa Diecezjalnego bpa Andrzeja Jeża. Po uroczystym powitaniu Dostojnego Gościa rozpoczęła się Jubileuszowa Eucharystia. W homilii Biskup Ordynariusz podziękował parafianom za trud odnowienia kościoła parafialnego, który jest domem modlitwy, domem w którym wierni spotykają się ze swoim najlepszym Ojcem. Zachęcał do troski o stały rozwój życia religijnego i moralnego każdej i każdego parafianina z Radgoszczy.

Po homilii miał miejsce niezwykle podniosły obrzęd konsekracji ołtarza mszalnego. Po jego pokropieniu, nastąpiła modlitwa konsekracyjna i najpierw - namaszczenie Krzyżmem świętym w 5 miejscach na pamiątkę 5 ran Pana Jezusa, po czym nastąpiło zapalenie ognia na ołtarzu, a następnie jego okadzenie. Znaki te i modlitwy symbolizują oddanie ołtarza na wyłączną własność Chrystusowi Odkupicielowi człowieka. Po zakończeniu rytu konsekracji miała miejsce bogata w formie i treści procesja z darami. Jej przebieg i znaczenie ofiarowanych darów relacjonujemy w następnej informacji.

Na zakończenie Mszy św. Biskup Ordynariusz dokonał poświęcenia odnowionych trzech ołtarzy, chrzcielnicy oraz polichromii całego kościoła.

Dziękczynne Ciebie Boga wysławiamy oraz specjalne błogosławieństwo Biskupa Ordynariusza zwieńczyło sześcioletnią pracę i wysiłek Parafian i Ks. Proboszcza, które zostały podjęte w nszym kościele parafialnym na jeszcze większą chwałę Bożą.

Wrz 17, 2012
W najbliższą niedzielę, 23 września 2012 z racji zakończenia generalnego remontu kościoła parafialnego oraz jubileuszu 150-lecia konsekracji kościoła, do naszej parafii przybędzie Biskup Diecezjalny Jego Ekscelencja Ks. Bp Andrzej Jeż. Na uroczystej Eucharystii sprawowanej o godz. 11.00 dokona konsekracji ołtarza mszalnego, poświęci 3 odnowione ołtarze oraz cały kościół. Zebranym udzieli specjalnego błogosławieństwa. Zapraszamy wszystkich parafian do pobożnego udziału w tej tak bardzo podniosłej uroczystości. Księdza Biskupa powitamy w głównej bramie kościoła.

Wrz 17, 2012
Przygotowywanie młodzieży gimnazjalnej do sakramentu bierzmowania rozciąga się na trzy lata formacji. Jedną z podstawowych zasad tego przygotowania jest udział w katechezie parafialnej. W naszej parafii Młodzież spotyka się w sali katechetycznej na Prałatówce ze swoimi katechetami i tam w zupełnie innym klimacie niż w szkole uczestniczy w katechezie. Spotkania te mają za zadanie ubogacić wiarę kandydatów intelektualnie - poprzez zdobycie nowej wiedzy, ale także i duchowo poprzez czynny udział w liturgii. Każdy kandydat ma obowiązek zaangażować się czynnie w liturgię w parafii poprzez pobożne czytanie słowa Bożego, modlitw i rozważań.

W tych nabożeństwach w kościele mają obowiązek brać udział rodzice kandydatów, by dać im dobry przykład i świadectwo prawdziwego zaangażowania w życie religijne parafii.

Młodzież i Rodziców zachęcamy i prosimy o niezawodną obecność na każdej katechezie i każdym nabożeństwie w kościele oraz do pobożnego przeżywania okresu oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego.

Aktualności

Ogłoszenia parafialne

Warto przeczytać

Please publish modules in offcanvas position.