Lis 20, 2016

Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

–       W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!

–       W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

–       W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

–       W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

–W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

–W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

 

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

–  Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–  Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–  Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–  Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

 

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

 

– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

 

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

 

*  *  *

 

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu

uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Lis 12, 2016

Wypominki – Kaplica w Narożnikach

 

Przepełnieni nadzieją zmartwychwstania, polecajmy Miłosierdziu Bożemu zmarłych papieży, biskupów, kapłanów pracujących kiedyś w naszej parafii i niej pochodzących, Polaków którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej w walce o niepodległość Ojczyzny, tych którzy zginęli na Golgocie Wschodu i w obozach koncentracyjnych:

 

Szczególnie naszym modlitwom polecają się:

Maria Chudy, Teresa Warjas, Stefania i Jan Chudy, Antonina i Władysław Gazduła, Janina Chuda, Bronisława, Aniela i Marcin Wróbel; Walenty i Adela Nowak, Józef, Agnieszka i Stanisław Frąc, Adam i Zofia Wąż; Janina i Władysław Skiba; Helena i Kazimierz Bielat, Władysław Minor, Tadeusz Wójcik; Stanisław, Władysława i Kazimierz Urban, Józef, Janina i Jan Doktór; Józef, Helena, Zygmunt, Józef i Franciszek Radziak; Barbara, Józefa, Bronisław Salij, Wiktoria, Józef i Stanisław Frąc; Apolonia, Wincenty, Stanisław Bogacz i zmarli z tej rodziny, Stefania i Marcin Kupiec i ich rodzice, Bronisław Wawrzonek; Stefan, Rozalia i Andrzej Baran, Ludwik Broda; Władysław i Władysława Saładyga, Ignacy, Antonina, Stanisława, Józef, Rozalia i Marcin Osika, Henryk i Józefa Siembab, Katarzyna i Anastazy Łabuz, Małgorzata i Józef Saładyga, Józef Osika; Zofia i Józef Minorczyk i zmarli z tej rodziny, Józef Żaba, Henryk Kusek; Adela i Franciszek Dziedzic; Józefa, Wincenty i Stefan Kędzierski oraz zmarli z tej rodziny; Aniela i Gabriel Kościukiewicz i zmarli z tej rodziny; Helena i Józef Dykas oraz zmarli z rodziny; Maria, Piotr i Marian Jaje; Stanisław i Zofia Seternus, Zofia, Wojciech i Jan Wąż; za zmarłych z rodzin Kulów, Dudków i Surgotów; Maria i Wojciech Zawiłowicz oraz zmarli z rodziny Sadków i Zawiłowiczów; Franciszek Cedzidło, Wincenty i Stefania Myjak oraz zmarli z ich rodzin; Balbina, Paweł i Kazimierz Bobro; Agnieszka, Roman i Zygmunt Wolak; Piotr i Bronisława Seternus, Ludwik i Stanisława Pikul oraz zmarli z rodziny Łachów; Balwina i Kazimierz Pikul; Józef, Julia, Roman i Czesław Wolak oraz zmarli z rodziny, Leon i Józef Szkotak; Maria i Tadeusz Pikul; Franciszek Seternus; Zofia i Leopold Bielat; Florian Bąk, Marcin, Stefania i Józef Kupiec, Maria i Kazimierz Toczek, Władysław i Aniela Frąc; Kamil Dziubek, Mieczysław Węgiel i zmarli z rodziny; Stanisław i Władysława Pikul; Maria i Czesław Juzba; Tomasz, Antonina i Eleonora Niemczura, Anna Lupa; Jan, Michał i Ewa Jaje, Jan, Bronisława i Władysława Szeroki, Antoni Żaba; Helena i Franciszek Nęga, Piotr Rosa; Maria i Marian Garncarz, Kazimierz Bator, Józef Ptak, Jan Kacała; Jan Wajda; Stanisław Miłkoś; Maria i Stefan Kmieć, Stanisław Chudy; Maria i Michał Bator, Małgorzata i Michał Dragan; zmarli z rodziny Nadolskich i Gazdułów; Zygmunt i Władysława Golec, zmarli rodzice i rodzeństwo Zygmunta; Józef, Aniela, Julian i Joanna Golec, Julian, Tadeusz, Jan i Maria Giża i zmarli z tych rodzin; Stanisława, Kasper i Stefan Frąc, Maria i Franciszek Wójcik;

Helena i Józef Warias, Józefa i Leon Kmieć, Katarzyna Stawarz, Stanisław Babiarz, Maria Kolak; Stanisław, Bronisław i Adela Kawa, Ludwik, Agnieszka i Zofia Kusek, oraz zmarli z rodziny Kusków i Boruchów;

Jan, Karolina Kolis, Maria i Władysław Sobusiak i zmarli z rodziny Siwców;Zofia, Józef, Jan, Stefan, Helena i Adela Gawęda, Wiktoria, Władysław i Antoni Łabuz, Jan Wyzga, Karolina i Władysław Jurkiewicz.

 

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba † daj swoim zmarłym sługom i służebnicom wypominanym w naszej kaplicy udział w jego zwycięstwie nad śmiercią,* aby mogli na wieki oglądać Ciebie swojego Stwórcę i Odkupiciela.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,* Bóg przez wszystkie wiek wieków. Amen.

Lis 12, 2016

Wypominki II - 945

Wierząc w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i nasze zmartwychwstanie, polecamy Miłosierdziu Bożemu zmarłych: papieży, biskupów; kapłanów pracujących kiedyś w naszej parafii i z niej pochodzących; Polaków, którzy zginęli w czasie narodowych powstań, w I i II wojnie światowej, w walce o niepodległość Ojczyzny; tych, którzy zginęli na Golgocie Wschodu, w obozach koncentracyjnych i zamordowanych przez służby komunistyczne.

 

Szczególnie zaś naszym modlitwom polecają się:

Rozalia i Władysława Pagos, Kazimierz Maciąg, Anna i Karol Urban, Józefa, Piotr i Elżbieta Urban, Edward Dolot, Jan Dubiel; Julian Powroźnik, Stefania, Jan i Elżbieta Pyzik, Rozalia, Józef, Bronisława, Zygmunt i Leokadia Niemczura, Robert Brzychczy;

Zmarli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy; Piotr Mikus, Bogusława i Ryszard Kuśnierz, Wiktoria Gmyr i zmarli z rodziny; ks. Ignacy Roman, Amalia i Józef Gmyr, Kazimiera i Stefan Gondek oraz zmarli z rodziny; Piotr Potok; Maria Liszka, Jacek Flis, ks. Władysław Sipior, Teresa i Karol Sipior; Zofia, Stanisław, Genowefa i Stanisław Seternus; Maria i Władysław; Waleria, Tadeusz i Piotr Burzec i ich rodzice; Władysław Gondek; Helena i Kazimierz Bobro, Władysław Gondek, Ludwik Kijak; Julia i Bronisław Wolak, Waleria i Antoni Jaje; Krystyna Miłkoś, Marek Irla; Stanisław Babiarz, Katarzyna Stawarz; Marian, Apolonia, Franciszek i Władysława Cierpik; ks. Stanisław Pikul i Zygmunt Pikul; Helena i Jan Kubek, Antonina i Józef Kubek, Bronisław Mendys, Zygmunt Krzemiński; Helena, Stanisław i Danuta Mikus, Jan, Maria i Eugeniusz Wąż; Ewa, Michał, Władysław, Józef, Stanisław i Tomasz Jaje; Jan, Bronisława i Władysława Szeroki; Jan i Marianna Lalewicz; Joachim Podosek, Marian i Karol Wąż Bronisława Moździerz; Antoni, Stanisława, Julian i Paweł Tomala, Władysław i Katarzyna Ptak; Marian Nowak; Władysław Lichorobiec, Karolina Garncarz, Anna i Marcin Pikul; Zygmunt Kogut, Franciszek, Alfreda, Jan i Damian Ślęczkowski, Halina i Grzegorz Jura; Zofia i Józef Małek; Apolonia, Józef i Karolina Kogut, Piotr, Stefania i Jan Kogut. Władysława i Bronisław Warias; Jan i Adela Kaczocha, Ludwik i Tekla Dudek; Zuzanna, Paweł i Cecylia Mroczek, Paulina i Józef Kusiak, Apolonia Witaszek; Janina i Edward Kogut, Katarzyna i Bronisław Cudak; Janusz Stopa i jego rodzice; Jan Ofiara; Maria Kędzierska Pikul, Władysław Pikul, Janina Różycka, Marian Kędzierski; Zygmunt Niemczura, Zygmunt Kułaga; Maria i Władysław Błachaniec i zmarli z tej rodziny; Karolina i Anastazy Kaczocha, Stanisław Wąż; Franciszek Krzysztof, Marian, Ryszard i Elżbieta Micek, Michał, Wiktoria, Henryk i Hieronim Urban, Edward, Helena i Ryszard Frąc; Antoni Dziekan, Władysław Lorkiewicz; Felicja i Józef Marek, Zdzisław Barłóg; Józef i Joanna Kupiec, Jan i Stanisława Jaje; Jan Kowal, Andrzej i Elżbieta Micek, Władysława Chwałek, Paweł i Honorata Bartczak; Stefania i Stanisław Biel; Maria i Antoni Dudek, Adela, Marian i Henryk Wolak i ich rodzice, Genowefa Pikul i zmarli z rodziny Kupczyków; Jan, Stefania i Zygmunt Kacała; Józef, Jan i Zdzisław Kułaga, Ewa i Jan Podosek; Władysław Kawa, Bronisława Skrzyniarz, Stefania i Franciszek Golonka; Feliks Sadko, Maria i Jan Wawrzonek; Piotr, Józefa, Mieczysław, Alfred i Mariusz Małek; Julia Nęga, Kazimierz, Zofia i Wojciech Dzięgiel, Maria i Władysław Stróżak, Zofia i Kacper Nęga, Kazimierz Mędys; Zofia i Piotr Chudy; Brygida, Władysław i Kazimiera Leżoń, Krystyna, Marian i Wojtuś Skowron; Jan, Honorata, Marian i Ferdynad Juras; Helena i Franciszek Miotła; Helena Fijał, Bernadetta Piątek, Genowefa, Janina i Józef Romanowski, Emilia i Stanisław Fijał; Jan Kacała, Franciszek, Katarzyna i Stefan Kacała; Maria, Franciszek i Tadeusz Stopa; Leokadia i Henryk Nowak, Władysław i Apolonia Motyka; Zofia i Stanisław Sadko, Zofia i Leon Lichorobiec, Helena i Józef Dziedzic, Adolf Hajec siostra Krystyna, Jan Ryba; Edward Sołtys; Jan i Stanisław Siembab; Bronisław Galus, Jan, Wiktoria i Helena Leżoń i ich rodzice; Mieczysław Minorczyk, Aniela i Franciszek Moskal; Stanisław Wójcik; Rozalia i Andrzej Wąż, Maria Wybraniec; Henryk Niemczura, Genowefa, Stefan, Zygmunt, Roman i Maria Sołtys; Jan i Julia Minorczyk; Józef Augustyn, Stanisław Rzeźnik; Bronisława i Czesław Jaje, Leszek Łącz; Józef, Maria i Bronisław Doś; Karolina i Zygmunt Krzemiński; Wiktoria, Zygmunt, Jan i Zofia Galus, Zofia i Izydor Bogacz, Helena i Jan Kubek; Ludwika i Czesław Bogucki, Czesław Warzecha; Jan Jaje, Janina i Piotr Lichorobiec; Józefa, Jan i Joanna Seternus i zmarli z tych rodzin; Leon i Anna Noga i zmarli z tych rodzin; Cecylia i Władysław Świątek, Karolina i Władysław Wąż, Anna, Jadwiga i Adam Pikul, Władysława Prokop, Bronisława Moździerz; Marian Dykas; Jan i Emilia Kupiec, Jan, Rozalia i Marian Wąż; Rozalia, Wojciech i Stanisław Misiaszek, Ryszard Maksymowicz; Ewa, Ireneusz, Stefan i Stefania Szeliga, Wiktoria, Wawrzyniec, Stefan i Emil Osika; Weronika, Zuzanna i Leon Szwajkosz, Antonina i Stanisław Madej oraz zmarli z rodziny;

Jan i Karolina Kolis, Maria i Władysław Sobusiak i zmarli z rodziny Siwców; Zofia, Józef, Jan, Stefan, Helena i Adela Gawęda; Wiktoria, Władysław i Antoni Łabuz, Karolina i Władysław Jurkiewicz, Jan Wyzga; oraz wszyscy wypominani w naszym kościele i w kaplicy - 10 różańca świętego.

 

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba † daj swoim zmarłym sługom i służebnicom wypominanym w naszej kaplicy i w kościele udział w jego zwycięstwie nad śmiercią,* aby mogli na wieki oglądać Ciebie swojego Stwórcę i Odkupiciela.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,* Bóg przez wszystkie wiek wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie... 3x

Lis 12, 2016

Wypominki I - 945

Wierząc w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i nasze zmartwychwstanie, polecamy Miłosierdziu Bożemu zmarłych: papieży, biskupów; kapłanów pracujących kiedyś w naszej parafii i z niej pochodzących; Polaków, którzy zginęli w czasie narodowych powstań, w I i II wojnie światowej, w walce o niepodległość Ojczyzny; tych, którzy zginęli na Golgocie Wschodu i w obozach koncentracyjnych.

 

Szczególnie zaś naszym modlitwom polecają się:

Antoni, Anna i Józef Kaleta, Antonina i Stanisław Madej, Władysław i Józef Puła, Rozalia Mróc; Waleria, Mieczysław i Jan Toczek, Wanda Uramowska, Franciszek Kaczocha; Helena, Piotr i Stanisław Pikul, Tadeusz, Julian i Józef Kozioł, Zofia Chmiel, Katarzyna Szczurek, Stanisław i Wiktoria Stono, Maria i Antoni Kozioł;

Janina Błach, Łucja i Piotr Drożdż; Władysław i Wiesław Juzba; Janina, Czesław i Zygmunt Dziedzic; Zygmunt Kubek, Maria i Piotr Kania, Janina i Jan Jałocha; Józef Kwiatkowski i zmarli z rodziny Nogów; Maria Wybraniec; Wiktor i Edward Kopia; Roman, Józef i Rozalia Sojka; Honorata, Jan i Władysław Miłkoś, Katarzyna i Paweł Frącz, Tadeusz Kruk; Bronisława i Franciszek Początek; Stanisław, Aleksandra, Jan i Joanna Kuta; Bronisława Skrzyniarz, Władysław Kawa; Helena i Jan Grabowski, Eugeniusz Mastalerz; Józef i Aniela Noga oraz ich dzieci, Jan i Honorata Noga; Stanisław Grabowski, Władysław Szkotak; Michalina Nowak, Ewa Podosek, Katarzyna Rój, zmarli z rodziny Rój i Nowak oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Tadeusz Grabowski; Maria, Zygmunt, Maria, Władysław, Zofia i Władysław Panek, Aleksandra i Jan Środulski, Kazimiera i Józef Ledwoń, Karolina i Jan Pikul; Stefania i Hieronim Sołtys; Czesław i Helena Wójcik, Agnieszka i Władysław Leżoń; Bronisław Skiba, Aniela, Władysław i Daniela Dworak; Bronisława, Jan i Zofia Przybyło; Zbigniew Saładyga, Maria i Józef Taraszka i zmarli z rodziny; Zofia, Piotr, Ewa i Jan Podosek; Balbina, Ewa, Kazimierz i Jan Szałaśny, Anastazy Jedynak, Józef Barwacz; ks. Stanisław Pikul, Józef, Helena i Władysław Pikul, Joanna, Emil Pikul i ich rodzice, Mirosław Kozaczka; Bronisława, Tadeusz, Zofia i Andrzej Tułacz; Roman Wnęk; Honorata i Bolesław Niemczura, Robert, Maria i Franciszek Brzychczy, Katarzyna i Sebastian Wolak, Bożena i Wiesław Sosnowski; Bronisława, Tomasz i Czesław Juzba; Anna i Wojciech Jopek, Maria, Wojciech i Bronisława Curyło; Florian Bąk, Julia Frąc; Emilia i Piotr Wybraniec i zmarli z rodziny; Wanda i Czesław Pikul, Hermina i Stanisław Kuta; Zofia, Jan i Teresa Błachaniec; Emil Lichorobiec, Honorata Więcław, Bronisław i Bronisława Bartoń; Zdzisław Kułaga; Wojciech, Genowefa, Marian Lichorobiec, s. Dorota Lichorobiec; Leokadia Stępnik, Stanisław i Honorata Kiwior; Rozalia, Józef, Zygmunt, Leokadia i Bronisława Niemczura, Zygmunt Kułaga; Helena i Władysław Micek; Genowefa, Karolina i Stanisław Pikul, Anna i Tomasz Sołtys, Stanisław Jedynak, zmarli z rodziny Pikulów i Sołtysów; Maria i Piotr Błachaniec; Kazimierz Stal, Janina i Tadeusz Konarski, Jan Oślizło; ks. Stanisław Szafrański, ks. Tadeusz Cyza, ks. Stanisław Bączek, Julian Bączek, ks. Jan Janik, Marian Wąż, Czesław Kot, Anna Bochna; Maria i Wojciech Szkotak, Zofia, Jan Skrzek i wnuczek Jan, Wiktoria i Walenty Warias; Honorata, Ludwik, Teofila i Tomasz Warias, Anna, Stanisław i Alfred Kubek; Stanisław, Helena i PiotrKędzior oraz ich dzieci, Maria i Władysław Chudy, ich dzieci i zmarli z rodziny Chudych i Podosków; Władysława i Ludwik Dworak, Julia i Piotr Pikul, Janina i Józef Juźba; Zofia i Władysław Kaczocha, Renata Baran, Helena i Piotr Agacki, Jan Kupiec i zmarli członkowie róży; Zofia i Edmund Jagiełło; Jadwiga i Feliks Mikus; Jan, Stefania, Janina i Maria Ławicki; Helena i Władysław Pikul, Julia, Franciszek i Marian Warias; Jan i Maria Gmyr, Maria Minorczyk, Joanna Ziółko, Andrzej i Maria Minorczyk; Helena i Tadeusz Chudy, Maria i Piotr Pikul; Maria Skrzek, Helena i Michał Urban, Maria i Antoni Skrzek, Bronisław Urban; Honorata, Stanisław, Józefa, Eugeniusz i Julia Przemyski, zmarli z rodziny Świątków i Przemyskich; Aleksander, Julia i Kazimierz Ryk, Zofia i Piotr Mendys i ich dzieci, Natalia, Tomasz, Kazimierz i Małgorzata Nowosielscy; Czesław Kot; Jan Minorczyk; Jan, Zofia i Izydor Bogacz; Anastazja, Tomasz i Piotr Piłat; Franciszek Gondek, Stanisława, Władysław i Józef Król; Helena Leżoń i jej rodzice, Władysław Golemo, Ludwik i Zdzisław Mikus, Antonina i Jan Sojka; Józef Błocho; Zofia i Jan Galus, Zofia, Władysław i Jan Grabowski, Maria i Anna Grabowska; Adam, Maria i Józef Frąc, Paweł, Kunegunda i Franciszek Warias, Katarzyna Mendys, Władysława i Jan Błachaniec; Zygmunt Jedynak, Stanisław Kilian; Janina, Piotr, Józef i Zygmunt Szkotak, Helena i Józef Biel; Józef, Emilia i Maria Biel, Władysław i Helena Moździerz; Balbina i Władysław Szałaśny; Zygmunt Bogacz, Stanisław Kijowski; Czesław Król i zmarli z rodziny; Józef Pikul, Wiesław Fijoł, Maria i Jan Kania; Władysław i Jan Burzec, Stefania i Bronisław Gondek, Marian Prażuch, Maria i Władysław Kulpa, Rozalia i Władysław Burzec; Stanisław, Karolina i Stefania Chwałek, Stanisław i Genowefa Michalczyk oraz dusze z rodziny Chwałków;

Jan i Karolina Kolis, Maria i Władysław Sobusiak, zmarli z rodziny Siwców; Zofia, Józef, Jan, Stefan, Helena i Adela Gawęda; Wiktoria, Władysław i Antoni Łabuz, Karolina i Władysław Jurkiewicz, Jan Wyzga oraz wszyscy wypominani w naszym kościele i w kaplicy - 10 różańca świętego.

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba † daj swoim zmarłym sługom i służebnicom wypominanym w naszej kaplicy i w kościele udział w jego zwycięstwie nad śmiercią,* aby mogli na wieki oglądać Ciebie swojego Stwórcę i Odkupiciela.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,* Bóg przez wszystkie wiek wieków. Amen.      Wieczne odpoczywanie... 3x

Lis 12, 2016

Wypominki II - 645

Wierząc w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i w nasze zmartwychwstanie, polecamy Miłosierdziu Bożemu zmarłych: papieży, biskupów; kapłanów pracujących kiedyś w naszej parafii i z niej pochodzących; Polaków, którzy zginęli w czasie narodowych powstań, w I i II wojnie światowej, w walce o niepodległość Ojczyzny; tych, którzy zginęli na Golgocie Wschodu i w obozach koncentracyjnych.

 

Szczególnie zaś naszym modlitwom polecają się:

Zofia i Franciszek Kupiec, Ewa i Wawrzyniec Wybraniec, Bronisława i Józef Warias, Katarzyna, Wojciech i Stanisław Kupiec, Julia i Jan Śmistek;

Wszyscy zmarli Parafianie; Aniela i Jan Komuński, Eugeniusz Kułaga; Stanisław Kupiec; Maria i Rudolf Burzec; Jan, Maria, Jan i Tadeusz Minorczyk; Józef Radzik, Rozalia i Piotr Gawenda, Antonina i Władysław Wybraniec; Stanisław Pyzik, Józef i Stefania Frąc; Jan i Stanisław Pikul; Amalia i Józef Cudak; Jan, Wiktoria i Paweł Cudak, Franciszek i Rozalia Dykas; Karolina, Józef i Stanisław Fijał, Zofia i Walenty Stopa; Józef i Maria Buchta; Henryk, Adela i Marian Wolak; Emil Gondek; Zygmunt Niemczura, Zygmunt Kułaga; Maria, Władysław i Teresa Sipior, Genowefa Kogut, Katarzyna i Franciszek Gmyr; Marcin Galus; Katarzyna, Tomasz i Mieczysław Kania; Jan, Stefania i Jan Banaś; Stefania i Zygmunt Kawa; Stefania, Józef, Jan i Stefan Surgot, Stanisław Rzeźnik; Ryszard Dworak i zmarli z rodziny; Joanna i Bronisław Błocho; Jan i Maria Warias, Bronisław i Agnieszka Świątek; Magdalena, Michał, Helena, i Edward Wąchała, Bronisława i Edward Ćwiąkała; Maria i Stefan Gadziała, Apolonia i Piotr Oleś, Agnieszka Kapałka; Genowefa, Czesław, Józef i Jan Nowak; Bronisław Więcław; Emilia i Ludwik Sołtys, Karolina i Tomasz Gawęda, Józefa i Józef Leżoń, Zofia Wania, Tadeusz Kacała; Wiktoria i Zygmunt Galus, Maria i Józef Bogucki; Władysława, Julian i Stanisław Piesyk; Katarzyna i Władysław Ptak, Anastazja i Jan Galus oraz zmarli z rodzin Ptaków i Galusów; Adela, Walenty, Adela i Grzegorz Nowak, Julian i Maria Kacała; Władysława, Stanisław i Władysław Wąż, Emilia i Jan Kupiec , Stanisław, Kacper i synowie; Józef Błachaniec; Aniela i Władysław Motyka; Genowefa Pikul, Tomasz i Anna Sołtys, Jan i Maria Czerwony, Zygmunt i Adela Wałaszek; Stefan Podosek jego rodzice i bracia; ks. Stanisław Pikul, ks. Józef Przybyło, Józef, Helena i Władysław Pikul, Joanna i Emil Pikul, Mirosław Kozaczka; Maria, Franciszek i Marek Chudy; Helena, Władysław i Zygmunt Leżoń; Jan Galus; Józef Wąż, zięć Bogdan, żona Stanisława, syn Wilhelm; Piotr Rosa, Anastazja Kędzior, zmarli z rodziny Rosów i Kędziorów; Władysław Urban; Leon i Józef Szkotak; Krystyna, Waleria i Władysław Miotła, Alicja i Zbigniew Tokarscy; Józef Mazur i jego rodzice, Eleonora i Sylwester Szczepanek i dusze w czyśćcu cierpiące; Zygmunt Toczek; Stefania i Jan Fijał, Halina Irla, Władysław Wicik; Ludwik i Wiktoria Gierczyński, Ludwik i Stefania Wątroba i zmarli z rodziny; Jan, Maria i Franciszek Kania, Kazimierz i Julian Świder; Franciszek, Barbara, Józef, Antoni, Kacper, Bronisław i Władysława Seternus, Wojciech, Anna i Andrzej Błocho, Franciszek i Maria Seternus; Wojciech, Zofia, Bronisława, Bronisław, Władysława i Krystyna Łachut, Józef Drewniany; Jan, Tomasz, Tekla, Jan i Stefan Moździerz, Jadwiga Nowak; Jan, Anna i Marian Dyjak i ich dziadkowie; Władysława i Stanisław Nowak; Maria i Jan Błach, Antonina Noga, Maria Wąż, Zygmunt Kupiec, Marek Wilma; Antoni Agnieszka i Ludwik Siembab, Stanisław, Michał i Henryka Potok; Wiktoria i Jakub Minor, Agnieszka, Stanisław, Maria i Józef Ryk; Maria i Rudolf Burzec, Kazimiera i Wojciech Kozyra, Teresa Aksamit; Jan, Felicja i Marek Gondek, Tadeusz i Helena Dobosz, ks. Franciszek Gondek oraz kapłani rodacy i kapłani pracujący w Radgoszczy; Helena, Zygmunt, Zofia i Karol Więcław; Maria i Czesława Juzba, Krzysztof i Aleksander Jasina, Marian Warias, ks. Mieczysław Ryba; Genowefa i Jan Cudecki; Maria i Franciszek Brzychczy, Karolina Sumara i zmarli z rodziny Sumarów i Damianów; Aleksandra Wilk, Alfred Mazur; Jan i Rafał Nowak, Bronisława, Jan i Zofia Przybyło; Ryszard i Elżbieta Micek; Jan, Małgorzata i Stanisław Minorczyk, Apolonia Kędzior, Antoni i Katarzyna Warias; Jan Maria, Bronisław i Anna Błach, Antonina i Maria Noga; Zofia, Kasper, Zygmunt i Stanisław Nęga; Antoni i Wanda Głodzik; Tadeusz, Bolesław i Cecylia Sołtys; Maria i Bronisław Niemczura; Władysław i Rozalia Bator, Brygida i Władysław Leżoń, Rozalia i Franciszek Kacała, Tekla i Jan Leżoń; Stanisław Kacała, Katarzyna i Jan Nowak; Czesław Kacała, Rozalia i Stanisław Dykas i zmarli z rodziny; Marek, Józef, Adam i Honorata Pikul, Józef i Karolina Skrzyniarz, Genowefa Kowalska; Władysław Fijał; Anna, Ludwik i Genowefa Moździerz; Agnieszka i Stanisław Ryk, Katarzyna i Andrzej Żurawski; Józef Kras, Bronisław Skrzek, Władysław Porada; Wiktoria, Marian i Władysław Mytych, Agata Kania; Stanisław i Zofia Dykas; Magdalena, Andrzej, Krystyna i Artur Świątek; Maria i Franciszek Brzychczy, Andrzej Świątek; Maria, Bronisław, Zygmunt i Janina Hajduk; Stefan, Zbigniew i Krzysztof Frąc, Alojzy i Tekla Pabian, Jan i Anna Frąc; Władysław, Apolonia i Julia Maliga; Tomasz Gondek; Bronisława i Genowefa Błocho; Anna Surdel, Zacharski Ryszard; Piotr i Józef Pasielak; Emilia, Honorata i Piotr Błachaniec; Maria, Władysław i Teresa Sipior, Antoni Palacz; Adela i Zygmunt Wałaszek, Maria i Jan Czerwony; Anna i Władysław Parkosz; Franciszek, Aniela i Zofia Moskal;

Jan i Karolina Kolis, Maria i Władysław Sobusiak i zmarli z rodziny Siwców; Zofia, Józef, Jan, Stefan, Helena i Adela Gawęda; Wiktoria, Władysław i Antoni Łabuz, Karolina i Władysław Jurkiewicz, Jan Wyzga; oraz wszyscy wypominani w naszym kościele i w kaplicy - 10 różańca świętego

 

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba † daj swoim zmarłym sługom i służebnicom wypominanym w naszym kościele udział w jego zwycięstwie nad śmiercią,* aby mogli na wieki oglądać Ciebie swojego Stwórcę i Odkupiciela.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,* Bóg przez wszystkie wiek wieków. Amen.      Wieczne odpoczywanie... 3x

Aktualności

Ogłoszenia parafialne

Warto przeczytać

Please publish modules in offcanvas position.